Cheat codes

Enkel demonstration av API:er. Söker samtidigt i LIBRIS webbsök, Swepub, Flickr (bilder), Youtube (video) och Twitter. Använder Javascript och jQuery helt på klientsidan. Fungerar inte med API:er som kräver nycklar kopplade till specifika ip-nummer, t ex LIBRIS stavnings-API (finns dock som exempel med serverside-Perl).